Quân Sự Phường

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 5/01/2023 của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau ngày Lễ giao, nhận quân quận Hà Đông năm 2023. Ngày 31/1/2023, UBND phường...

Từ ngày 1/4 đến ngày 15/4, Ban chỉ huy Quân sự Phường đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 cho nam thanh niên độ tuổi 17 (sinh năm 1996)...

Tối ngày 27/12/2013, tại hội trường UBND phường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận tổ chức thâm nhập...

Sáng ngày 08/02/2014, đồng chí .....................- Chủ tịch UBND/Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã chủ trì tổ chức cuộc họp phân...

Tôi là thanh niên cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự được nữa tháng và trở về địa phương....

 Đến hẹn lại lên, những lớp thanh niên lại hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng trong không khí của những ngày tuyển...

Theo đó, từ ngày 06/4/2014 đến ngày 13/4/2014, Ban chỉ huy Quân sự phường đã tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2014 cho nam thanh niên độ tuổi...

Theo bảng điểm tổng hợp kết quả hội thao quốc phòng năm 2014 của Ban chỉ huy Quân sự quận Hà Đông, Phường được xếp hạng 3/16 phường với 104 điểm...

Trang