Công An Phường

Hướng dẫn đăng ký tạm trú trên cổng dịch vụ công quốc gia

Theo báo cáo của Công an Phường quận Hà Đông, trong 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong Tết...

Nội dung đang cập nhật!

Nội dung đang cập nhật!

Nội dung đang cập nhật!

- Chỉ huy trưởng BCH Công an phường: Khúc Thị Bạch Liên

- Phó Chỉ huy trưởng BCH Công an phường:...