Thực hiện nghị quyết đại hội

Sáng ngày 22/01/2019, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị học tập triển khai chuyên đề năm 2019 với chủ đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong...