Làng nghề truyền thống

Làng Xa La ở sát bên bờ tả sông Nhuệ, cách quốc lộ 6 khoảng 1km. Xa La xưa được bao quanh bằng lũy tre làng dày đặc, phía Nam làng là sông Nhuê. Làng có cổng Chính và cổng xuống sông Nhu( xóm giữa...

Yên phúc trước tháng 8 năm 1945 là làng nông nghiệp có nghề ( phụ ) thêu rèm . Lũy tre dày đặc và ao trước, ao sau...