Hoạt động KP, TDP

Tham dự hội nghị tại tổ dân phố có các đồng chí lãnh đạo  Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư...

Trước những diễn biến dịch bệnh phức tạp, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND...

Ngày 18/11/2018, Tổ dân phố 13  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Ngày 15/11/2018,Tổ dân phố số 1 tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc...

Thực hiện kế hoạch của UBND và UB MTTQ phường Phúc La, trong ngày 11/11/2018, các tổ dân phố số 12, và tổ dân phố số 15 tổ chức “ Ngày...

Ngày11/11/2018, các tổ dân phố 10+11 tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt...

  Thực hiện kế hoạch của UBND và UB MTTQ phường Phúc La, trong ngày 12/11/2018, các tổ dân phố số 7 tổ chức “...

Ngày 11/11/2018, Tổ dân phố 18  tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ” ở khu dân cư và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận...

Trang