Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo: Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2024
Thông báo Triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR “động” khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một phường Phúc La 25/05/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 16/05/2024
Yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vi phạm trên đất nông nghiệp tự tháo dỡ, giải tỏa và tự di dời toàn bộ tài sản, vật dụng, công trình dựng trái phép tại khu đất nông nghiệp Điện Tín ra khỏi khu vực vi phạm hành lang an toàn của các cột anten
Thông báo niêm yết công khai kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi 03/05/2024
THÔNG BÁOV/v nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Phúc La 26/04/2024
tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ của các bộ, ngành , địa phương qua cổng dịch vụ công quốc gia
tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ của các bộ, ngành , địa phương qua cổng dịch vụ công quốc gia
Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Phúc La 18/04/2024
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID
Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình
Quyết định ban hành TTHC đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến 07/03/2024
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phúc La 08/04/2024
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có đủ điều kiện thực hiện trực tuyến toàn trình 22/02/2024
THÔNG BÁO Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phúc La 07/02/2024
Thông báo về việc niêm yết công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 phường Phúc La
Thông báo về việc công khai kết quả thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa phường Phúc La năm 2023
 TB 98 - Niêm yết công khai kết quả họp xác định MĐKT
Thông báo công khai TTHC của UBND phường 01/06/2023
Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phúc La 09/03/2023

Trang