Học Tập NQ Đảng

Sáng 19/10, Đảng ủy phường Phúc La tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ...

Với mục đích sớm cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu...

Sáng ngày 16/6/2018, Đảng ủy phường Phúc La tổ...

Chiều ngày 15/9/2015, Đảng bộ phường Phúc La đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần...