Liên hệ

Liên hệ Phường Phúc La
HĐND và UBND Phường Phúc La - Quận Hà Đông.
Địa chỉ: Phố Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông..
Điện thoại:02433 543 022 Fax:02433 543 022 .