V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ chương trình thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản - Khóa 1 năm 2020