UBND phường Phúc La triển khai thực hiện Đề án Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2024

Nhằm thực hiện các nội dung, giải pháp để từng bước đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Quận và phường đề ra theo Đề án của thành phố, thực hiện Đề án để góp phần nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND phường Phúc La triển khai thực hiện Đề án Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2024.

Theo kế hoạch triển khai một số nội dung chủ yếu sau: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối tượng, nâng cao nhận thức về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn trên địa bàn, nâng cao năng lực và quản lý, giám sát đánh giá Đề án: nâng cao năng lực cán bộ, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính, sàng lọc bệnh tật bẩm sinh, sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia cho cộng tác viên dân số; tham gia tập huấn kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh cho cán bộ y tế... cử cán bộ tham gia đào tạo kỹ thuật siêu âm sàng lọc trước sinh trình độ cơ bản và nâng cao; đào tạo kỹ thuật khám, sàng lọc khiếm thính; đào tạo Bác sỹ thực hiện kỹ thuật siêu âm sàng lọc tim bẩm sinh, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho cán bộ quản lý, thực hiện chương trình các cấp. Triển khai các hoạt động quản lý, giám sát trên địa bàn phường đảm bảo các đơn vị thực hiện Đề án theo tiến độ, hiệu quả. Tổ chức triển khai và tổng kết hoạt động năm 2024 nhằm đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu và đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn trong năm. Đầu tư trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư và thực hiện kỹ thuật. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật: Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật và quy trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Tư vấn, thực hiện lấy mẫu máu của trẻ sơ sinh sau 24 đến 72h để chuyển đến Trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, tư vấn, thực hiện sàng lọc khiếm thính tại cộng đồng cho trẻ từ 0 đến 60 tháng tuổi, tư vấn, hướng dẫn cho các trường hợp dương tính, bị bệnh thông qua sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh chuyển tuyến để theo dõi và điều trị.

                                                                                                                        Đài TT phường Phúc La

                                                                                                                               Lê Thị Thương

 

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức