Thực hiện “Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” trên địa bàn phường Phúc La năm 2024.

Nhằm thu thập những thông tin đặc trưng về độ tuổi, tình hình đời sống, sức khỏe, kết quả thực hiện chính sách xã hội và nhu cầu trợ giúp, chăm sóc của người cao tuổi, người khuyết tật, trợ giúp người khuyết tật và tham mưu xây dựng thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật. Ngày 13/6/2024, UBND phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB. MTTQ, các ban ngành đoàn thể phường, các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố.

Theo kế hoạch, thời gian rà soát thống kê:Từ ngày 12/6/2024 đến ngày 10/7/2024 các tổ dân phố triển khai rà soát, thống kê và tổng hợp báo cáo về UBND phường (qua Ban TBXH) trước ngày 15/7/2024, từ 16/7/2024 đến ngày 20/7/2024: Ban TBXH phường kiểm tra số liệu, tổng hợp báo cáo của các tổ dân phố, báo cáo UBND phường và UBND quận Hà Đông. Đối tượng rà soát, thống kê: Toàn bộ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và người khuyết tật, đang sinh sống trên địa bàn phường Phúc La (thuộc diện KT1, KT2). Nội dung rà soát, thống kê: Đối với rà soát người cao tuổi: (Biểu mẫu số 01/NCT, 02/NCT, 03/NCT, 04/NCT, 05/NCT). Rà soát, lập danh sách NCT tròn 70, 75, 80, 85, 95 (sinh năm: 1955, 1950, 1945, 1940, 1930) (theo biểu mẫu số 01/NCT), tròn 90 tuổi (theo biểu mẫu số 02/NCT), tròn 100 tuổi (theo biểu mẫu số 03/NCT), trên 100 tuổi (theo biểu mẫu số 04/NCT) để chuẩn bị cho việc chúc thọ, mừng thọ dịp Tết nguyên đán năm 2025, lập danh sách người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi không hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội hàng tháng, không được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT để làm cơ sở báo cáo UBND Thành phố có lộ trình hỗ trợ trợ cấp hằng tháng và mua thẻ BHYT cho người cao tuổi chưa có thẻ BHYT (theo biểu mẫu số 05/NCT), thu thập thông tin đặc trưng về người cao tuổi, kết quả chăm sóc sức khỏe, tinh thần, vật chất đối với người cao tuổi, các chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người cao tuổi, nhu cầu cần hỗ trợ của người cao tuổi. Đối với rà soát người khuyết tật: (Biểu mẫu số 09/NKT, 11/NKT): những thông tin đặc trưng về bản thân, hoàn cảnh gia đình người khuyết tật, dạng tật, tình trạng việc làm, hoàn cảnh gia đình, kết quả thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, nhu cầu người khuyết tật cần hỗ trợ, tổng hợp các trường hợp thanh niên là người khuyết tật, thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổng hợp đối tượng được cấp giấy xác nhận khuyết tật.

                                                                                                                        Đài TT phường Phúc La

                                                                                                                               Lê Thị Thương

 

 

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức