UB.MTTQ Việt Nam phường Phúc La Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Trưởng Ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023

Ngày 21/2/2023, UB.MTTQ phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các ông (bà) là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, trưởng Ban CTMT.

Theo Kế hoạch đối tượng dự thi là Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường. Nội dung thi gồm 02 phần: phần 1 thi Về kiến thức tổng hợp Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tìm hiểu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, quận và phường; 5 chương trình công tác của MTTQ Việt Nam. Phần 02 thi Về Kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Mặt trận: Kỹ năng thuyết trình của Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn Công tác Mặt trận tại địa phương, cơ sở. Hình thức thi: Hội thi ở cấp phường, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường quyết định hình thức cho phù hợp, để tiến hành sơ khảo chọn 01 thí sinh tham gia Hội thi cấp quận. Thời gian tổ chức: Hội thi cấp phường thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2023 và qua hội thi sẽ lựa chọn 01 thí sinh tham gia Hội thi cấp quận.

 

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức