UB MTTQ phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn công tác hiệp thương chọn người ứng cử bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/ĐU ngày 12/4/2022 của Đảng ủy phường về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025, căn cứ Kế hoạch số 217/KH- UBND ngày 12/4/2022 của UBND phường Phúc La về tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 22/4/2022, UB MTTQ phường Phúc La tổ chức hội nghị triển khai  hướng dẫn công tác hiệp thương chọn người ứng cử bầu Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ phường, trưởng các ban ngành, đoàn thể, các ông (bà) là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố.

Theo hướng dẫn Công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ thực hiện đúng theo quy định số 16/2022/QĐ – UBND ngày 22/9/2022 của UBND tp. Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tp.Hà Nội, và việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng viên sẽ xong trước ngày 12/5/2022.

          Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức