UB MTTQ phường Phúc La tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023

 

          Ngày 20/4/2023, UB MTTQ phường Phúc La tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Tham gia dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Hà Đông, Trung tâm VHTT quận Hà Đông, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các đ/c Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP,  trưởng ban CTMT, đại diện HTX Xa La, HTX Yên Phúc, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

          Thay mặt UB MTTQ phường Phúc La ông: Vũ Quang Long - UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ phường báo cáo tổng kết công tác hoạt động 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023. Trong 20 năm qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người dân, qua đó nâng cao giá trị đạo đức của người dân gắn bó động viên nhau vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình, quê hương ngày một văn minh, giàu mạnh. Hội nghị đã có 02 ý kiến phát biểu tham luận về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chi bộ trong thực hiện triển khai Ngày hội ĐĐKTDT, về công tác phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong thực hiện tổ chức Ngày hội ĐĐKTD,…nhìn chung các ý kiến đều nhất trí với bản báo cáo mà đồng chí chủ tịch Ủy ban MTTQ vừa trình bày, các ý kiến đã tập trung vào phân tích sâu về kết quả lãnh đạo của cấp ủy, công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và cơ sở về phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023. Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003-2023.

          Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng về chính trị - xã hội rộng lớn trên khắp các địa bàn dân cư. Nhằm phát huy những kết quả kinh nghiệm thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết mang tính toàn dân, toàn diện diễn ra trên địa bàn dân cư nhằm giữ gìn phát huy truyền thống đoàn kết cộng đồng, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, góp phần vào công cuộc đổi mới và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế tăng hộ khá hộ giàu, giảm hộ nghèo hạn chế tệ nạn xã hội, xây dựng phát huy tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ khơi dậy sự tự giác của nhân dân. Ngày hội đại doàn kết toàn dân đã tạo nên một sức mạnh toàn dân, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua ngày hội hệ thống tổ chức Mặt trận được củng cố, vai trò vị trí của Mặt trận, các tổ chức thành viên được đề cao đáp ứng yêu cầu về công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Giữ vững an ninh chính trị - TTAT - XH ở địa phương đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện những nét đẹp văn hóa truyền thống được khơi dậy vun đắp. 

 

 

Thực hiện: 

Lê Thương

Viết bình luận

Xem thêm tin tức