THÔNG BÁOV/v nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Phúc La

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

26/04/2024

Người ký văn bản: 

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hằng

Nội dung thông báo: 

UBND phường Phúc Lathông báo:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHCphường Phúc Langhỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 từ Chủ nhậtngày 28/4/2024 đến hết thứ Tưngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).UBND phường Phúc La thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dânđượcbiết và liên hệ công việc./.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo