Thông báo Triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR “động” khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một phường Phúc La

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

25/05/2024

Người ký văn bản: 

Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thị Thu Hằng

Nội dung thông báo: 

Văn bản chi tiết đính kèm

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo