Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Phúc La

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

18/04/2024

Người ký văn bản: 

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hằng

Nội dung thông báo: 

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019, UBND phường Phúc La thông báo: Ngày 18/4/2024 - thứ Nam (ngày 10/3 năm Giáp Thìn) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Phúc La nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

UBND phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân biết, liên hệ công việc./.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo