QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

16/05/2024

Người ký văn bản: 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Lê Hồng Sơn

Nội dung thông báo: 

Văn bản đính kèm

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo